Hermed indkaldes til årsmøde i FDF Tjørring

Onsdag den 18. november 2020 kl. 19:00 i kredshuset på Gisselfeldvej 10

Tilmelding foretages på mail slopski79@gmail.com eller via SMS til 2963 9178
senest lørdag den 14. november 2020

Årsmødet er der, hvor kredsens medlemmer og forældre kan få indflydelse på kredsens liv og hvor kredsen vælger sin bestyrelse.

Grundet corona vil det i år foregå lidt anderledes end det plejer. Der vil ikke være nogen former for forplejning i år. Der vil være sat stole op med rette afstand og der vil være håndsprit. Mundbind skal bruges indtil man sidder ned.

Grundet corona er der begræset antal pladser, og derfor er det først til mølle med tilmelding, og kun 1 forælder pr. husstand. Der vil dog også blive lavet mulighed for online møde med Google Meet.

Tilmelding foretages på mail slopski79@gmail.com eller via SMS til 2963 9178 senest lørdag den 14. november 2020
Det skal det fremgå af tilmeldingen: navn på deltageren og om man ønsker at møde op i kredshuset eller ønsker at deltage online.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering fra klasserne
 3. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Støtteforeningen orienterer
 6. Kredsbestyrelsen orienterer
 7. Valg til kredsbestyrelsen og suppleanter
 8. Valg til støtteforeningen
 9. Valg til kredshusbestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen – medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre. Medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Se også FDFs vedtægter § 8: fdf.dk/vedtægter

Kredsbestyrelsen består i dag af

NavnPå valg

Formand

Anni Jensen

2021

Næstformand

Søren Hansen

2020 genopstiller

Kasserer

Anna Grethe Andersen

2020 genopstiller

Kredsleder

Lisbeth Thorgård Enninful

Kredsleder

Carsten Elkjær

Rep. for sognet

Lisbeth Thogård Enninful

Bestyrelsesmedlem

Ulf Eschou Møller

2021

Bestyrelsesmedlem

Tanja Berndsen

2020 genopstiller

Lederrepræsentant

Johanne Ellgaard

Støtteforening

Jens Fjordside

Kredshusbestyrelsen

Per Gade

Seniorrepræstentant

Sebastian Hansen

Valgt som revisor er
Søren Wrist

Har du lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet eller ønsker du at stille op, så kontakt gerne Anni Jensen, jjjensen@dadlnet.dk, 30229652 for en snak om hvad det indebærer.

Vel mødt til et godt møde!
Bestyrelsen